“Jika kita hendak berjaya, kita akan berjaya!”

Dato’ Ibrahim Bin Abdullah, Pengasas Yayasan Wiba Prima